Erkend familiaal bemiddelaar

Lise Meyssen 089/39 15 76 Bilzen

Lise Meyssen Sinds september 2017 werk ik als familiaal bemiddelaar bij Orato. Ik ben geboren met een innerlijke drive om mensen te helpen. En dat vertaalt zich naar het academische pad dat ik heb bewandeld.
Ik studeerde pedagogische wetenschappen aan de KULeuven en ben in 2014 met onderscheiding afgestudeerd. Vlak na het beëindigen van deze studie heb ik een postgraduaat bemiddeling met specialisatie familiale bemiddeling gevolgd aan hetzelfde opleidingsinstituut. Kinderen en gezinnen vormen de rode draad in mijn carrière. Ik ben tewerkgesteld geweest in de sectoren Bijzondere jeugdzorg, Kind & Gezin en de gehandicaptenzorg. Het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s, omgaan met conflicten en het ondersteunen van communicatie tussen gezinsleden behoorden doorheen diverse functies altijd tot mijn takenpakket.

Nieuwe kansen

Familiale bemiddeling betekent voor mij dat ik mensen aanspreek op de vaardigheden die ze reeds bezitten om uit een conflictsituatie te geraken. Daarnaast is het soms ook nodig om mogelijkheden en alternatieven aan te reiken om anders met een probleem om te gaan. Ik streef ernaar om mensen dat duwtje in de rug te geven dat ze nodig hebben als het minder goed gaat. Ik geloof heel sterk in de mentale veerkracht van elke mens. In mijn bemiddeling spreek ik die veerkracht ook aan. Het geven van nieuwe kansen staat hierin centraal. Mensen zijn niet op ieder moment in hun leven krachtig genoeg om bewust en doordacht met hun conflict om te gaan en goede keuzes te maken. Ik heb er vertrouwen in dat mensen zelf aan de slag kunnen gaan met de verandering die zij willen zien. Als familiaal bemiddelaar heb ik veel aandacht voor de plaats van het kind of de kinderen in een conflict. Zo probeer ik met veel respect en passie alle leden van het gezin vooruit te helpen.

Wil je weten of bemiddeling een goede oplossing is voor jou?
Neem dan gerust contact met ons op.

Vind een expert in je buurt