Gezinsbemiddeling voor een hechter gezin

Gezinsbemiddeling De leden van je gezin zijn allemaal mensen met unieke karakters, eigen meningen en emoties. Samen wonen jullie onder één dak. En dat is niet altijd gemakkelijk. Andere ideeën, een veranderde gezinssamenstelling of een ex-partner die zich niet houdt aan de gemaakte afspraken kunnen spanningen en vertroebelde relaties uitlokken. Vertoont je gezin barsten? Dan kun je bij ons terecht voor gezinsbemiddeling.

Gezinsbemiddeling: samen zoeken naar de juiste dynamiek

In een gezin heerst een unieke dynamiek. De gezinsleden gaan respectvol met elkaar om en houden rekening met elkaar. Maar vaak komen de onderlinge relaties om de meest uiteenlopende redenen onder druk te staan. Kinderen puberen, er komt een baby bij, of er wordt een nieuw samengesteld gezin gevormd. Het gevolg? Onuitgesproken gevoeligheden, frustraties en een verstoorde dynamiek. Met gezinsbemiddeling en begeleiding helpen we jou en de leden van je gezin om weer de juiste dynamiek te vinden. Orato heeft binnen gezinsbemiddeling expertise in:

Gezinsbemiddeling: stap voor stap naar een hecht gezin

Orato begeleidt je gezin op een procesmatige manier. We spreken individueel met elk gezinslid, maar gaan ook met alle leden samen het gesprek aan. Zo helpen we jullie om als gezin een manier van samenleven te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Orato beschikt over erkende systemische counselors

Wil je meer weten over gezinsbemiddeling en begeleiding om de dynamiek in je gezin te herstellen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Vind een expert in je buurt