Mentaal welzijn in Corona crisis tijden

Stones Orato en Faresa slaan in deze crisistijden de handen in elkaar. We willen onze cliënten en iedereen die daar nood aan heeft helpen. Angst, spanning en onzekerheid zetten je eigen mentaal welzijn onder druk en kunnen je relaties onder druk zetten.

Onze premier zei het in de persconferentie: zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar. Wij willen ons steentje daarin bijdragen.

We kunnen dat niet doen zoals we dat anders doen : we mogen geen afspraken inplannen. Wat we wel kunnen doen is onze kennis delen.

Hieronder lijsten we al wat tips op, we werken ze breder uit in filmpjes, oefeningen en voorbeelden. Volg ons dus zeker op sociale media, daar vind je dagelijks nieuwe tips!

     


Crisis-lijn: gratis eerste hulp

Maar Orato en Faresa gaan verder dan dat. We installeren een bemande crisislijn, waar je kort je eigen situatie kan bespreken en persoonlijke tips kan krijgen als het je te veel wordt, helemaal gratis, voor iedereen in Vlaanderen en Brussel.

089 / 39 15 65: voor relatie- en gezinsproblemen / conflicten / communicatieproblemen

011 / 94 91 04: voor individuele problemen zoals bvb. Stress, angst, Piekeren, depressieve klachten, eenzaamheid, middelenmisbruik,…


Tips voor uw welzijn

1) onderzoek de bron van je spanning (denken)

Wat vrees je dat er door Corona kan gebeuren? Hoe realistisch is dit, gebaseerd op de informatie op de overheidswebsite. In welke mate kan je (blijven) kijken naar wat je concreet doet en nog kan doen om het risico te verkleinen. Het is van belang om zeer kort bij de feitelijke situatie en concrete informatie te blijven en niet te catastroferen (als je Corona hebt, ga je dood) of generaliseren (in stad X is een Corona-haard, dus alle bewoners zijn er ziek)

Onze experten raden je aan om bepaalde denkfouten te detecteren en deze zelf te corrigeren gebaseerd op feitelijke en betrouwbare informatie. Berichten op sociale media kunnen foutieve informatie én ook veel denkfouten bevatten, pas hier dus mee op. Vertaal de informatie van betrouwbare bron op kind-niveau, voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=uvG6uBq-dV0

 

2) doe wat met je spanning (voelen)

Je kan door middel van bepaalde relaxatie- of meditatie-technieken beter leren omgaan met spanning.
De bedoeling is hier om je focus te verschuiven van datgene dat je bezorgd maakt naar bijvoorbeeld je ademhaling en/of je lichaam. Door het verschuiven van je aandacht kan de spanning verminderen. Het is belangrijk om je te realiseren dat de spanning die je voelt op zich niet gevaarlijk of slecht is, dus deze moet niet verdwijnen, maar je kan jezelf trainen om ermee om te gaan of deze te 'managen' opdat je (nadien) jouw focus beter kan leggen waar deze nodig is (de feitelijkheden, werk, gezin,...)

Oefening: adem 3 tot 5 minuten langzaam en diep in- en uit; elke ademhaling moet je tellen (tot je er 10 hebt): adem in (1), adem uit (2), adem in (3), adem uit (4) enz tot 10, eenmaal aan 10 mag je terug starten bij 1. Het is van belang je aandacht hierbij te houden; indien je afgeleid raakt, mag je opnieuw starten bij 1.

Extra tip: probeer uitlokkende factoren voor spanning te vermijden indien ze niet nuttig zijn (v.b. indien je van nieuws te angstig wordt, kijk het dan niet of niet zo frequent)

 

3) spanning/angst en vermijding

Het is van belang om je eigen spanning (of angst) en die van kinderen te normaliseren. Bang zijn is van belang voor overleving. Als we niet bang zouden zijn voor Corona, zouden we minder geneigd zijn om mee te gaan in preventieve maatregelen. Het is dus niet slecht om bang te zijn, zo overleven we. We moeten risico's vermijden, MAAR we mogen hier niet in doorschieten.

Indien het vermijdingsgedrag buitenproportioneel wordt, dan kunnen we een angstprobleem ontwikkelen. Het is van belang om de adviezen te volgen, maar het normale leven en onze bezigheden in de mate van het mogelijke toch te laten plaatsvinden of alternatieven zoeken.

We hebben belangrijke basisnoden:

 • ons competent voelen (nood aan competentie)
 • dingen kunnen kiezen (nood aan autonomie)
 • contacten met anderen hebben (nood aan verbondenheid)

 

Stel dat je vermijdingsgedrag inhoudt dat je je volledig isoleert, niet enkel fysiek, maar ook via andere kanalen, dan komen je basisbehoeften op vlak van verbondenheid in het gedrang. We moeten proberen mentaal gezond te leven terwijl we toch risico's beperken. Het moet in evenwicht blijven.

v.b. Blijf virtueel in contact met elkaar. Zo helpt het om te weten hoe anderen het aanpakken. (nood aan verbondenheid)

v.b. houd jezelf bezig wanneer je binnen bent, zoek bijvoorbeeld een projectje waardoor je je nuttig voelt. (nood aan competentie)

 

4) structuur bij thuis-werk (elke generatie)

Tegemoet komen aan de basisnoden vraagt dat er een zekere structuur gehandhaafd wordt, voor jezelf, nu je thuis werkt of bent, of voor je kind, thuis van school. Houd het standaard dagritme van opstaan, wassen, aankleden, ontbijten en start activiteiten aan.

Maak een weekplanning op voor de volwassenen en de kinderen; voor de kinderen kan je met pictogrammen werken van verschillende activiteiten (indien het om kleuters gaat). Dit schema kan je bespreken met je kinderen, hoe klein jong ze ook zijn. Het is een aparte situatie (door Corona) en volwassenen moeten thuis werken en kinderen de activiteiten van school thuis doen. Werk in tijdsblokken met voldoende aandacht voor je kind tijdens de pauzes en een kort leuk intermezzo.

Zie voor leuke tips: (kleuterleeftijd): www.amant.be.

Oudere kinderen kunnen zelf mee hun programma samenstellen, in navolging van tips van school.

 

5) Slaap

Onderhoud een goed en stabiel slaapritme en -ritueel. Voor ons immuunsysteem is slaap belangrijk en het handhaven van een gezonde slaap houdt ons mentaal en emotioneel weerbaar. Indien je moeite zou ondervinden met in- of doorslapen, raden we aan om niet in bed te blijven liggen terwijl je wakker bent.

We leren door verbanden te leggen; als we in bed blijven liggen terwijl we wakker zijn, leren we onszelf een onwenselijk verband, namelijk bed=wakker. Als je opstaat is het belangrijk om tussen de 20-40 minuten bezig te zijn met slaapbevorderende, niet al te intensieve activiteiten (muziek luisteren, was opplooien,...)

 

6) Communicatietips bij spanning

 • Geef ik-boodschappen en benoem je gevoel van angst/spanning/onzekerheid in plaats van de ander verwijten te maken
 • Neem tijd om even na te denken voor je reageert: reageer je op je eigen gevoel van spanning of op de situatie?
 • Las op tijd een time-out in: ga liever even weg dan een gesprek te laten escaleren. Voorzie op voorhand een veilige plek (voor elk gezinslid) waar je je kan terugtrekken wanneer je nood hebt aan rust of een time-out (v.b. slaapkamer, studeerkamer, hobbykamer)
 • Respecteer elkaars noden, zowel aan info als aan rust: één partner wilt bijvoorbeeld elk laatste nieuwtje over Corona meevolgen op nieuwssites terwijl de andere partner daar geen behoefte aan heeft: respecteer ook dat van elkaar.
 • Respecteer elkaars grenzen: bijvoorbeeld: jij wilt ergens over praten maar je partner zegt 'nu niet': spreek dan samen af op welk moment het voor beiden OK is om in gesprek te gaan
 • Samen thuiswerken en zorgen voor kinderen: ongestoorde werkblokken inplannen: vb. 9-11u is ongestoord werkblok mama: mama kan dan niet gestoord worden en papa ontfermt zich over de onderbrekingen/vragen; 11-13u is ongestoord werkblok van papa; zelfde principe
 • Me-time inplannen: kan belangrijk zijn nu ook hobby's buitenshuis wegvallen. Bijvoorbeeld: vanavond heeft papa me-time van 20u-22u en kan hij ongestoord een Netflix film kijken in de studeerkamer, morgen heeft mama me-time van 19u-21u zodat zij een lang ontspannen bad kan nemen
 • Zorg dat je genoeg lichaamsbeweging neemt

 

7) wat met een verblijfsregeling?

Bij gescheiden ouders komen vragen over de verblijfsregeling. Het is belangrijk om te weten dat jullie gezamenlijk ouderlijk gezag hebben, dit wil dus zeggen dat jullie samen beslissen over de belangrijke beslissingen inzake gezondheid van jullie kind.

Gezond verstand is aan de orde. Indien het kind of een van de ouders symptomen vertoont, is het van belang van iedereen om te overwegen om de wissel niet uit te voeren. Toon enig begrip voor deze uitzonderlijke situatie ten aanzien van elkaar en laat eventuele onderlinge strijd jullie niet verleiden om de gezondheid van jullie kind/jullie nabije omgeving of jezelf in gevaar te brengen.

 

8) als leidinggevende

Houd de vinger aan de pols van je team. Probeer in te schatten op welke manier zij al dan niet van thuis uit kunnen werken; op welke manier verandert de werkcontext of de beschikbare werkmiddelen of -organisatie voor deze specifieke werknemer. Veranderen de verwachtingen of doelstellingen voor hem of haar.

Ga hierover een open dialoog aan in de mate van het mogelijk en sluit compromissen indien het kan. Houd rekening met de richtlijnen die werkgeversorganisaties delen over wat kan en niet kan. Zorg dat er één beleid en één communicatie is en zorg dat het leiderschap zich aanpast aan de 'remote' situatie.

Remote leiderschap heeft een aantal specifieke kenmerken. Probeer in deze omstandigheden, waar het hoofd geboden dient te worden aan bedreiging, vooral te steunen op sturend, duidelijk, inspirerend leiderschap als stijl. Verlies de richting niet en wissel af met coachend leiderschap waarbij er oog is voor het groeipotentieel van je medewerker op aspecten die in deze situatie nodig zijn en kunnen ontwikkelen (druk je geloof uit in zijn of haar competenties). Je wil in deze situatie geen extra (faal)angst bovenop de Corona-spanning leggen.

 

Meer info

Meer tips zullen volgende week terug te vinden zijn via onze Sociale media kanalen en via Faresa Digital Tools (FDT), een online platform dat we in deze bijzondere omstandigheden openstellen voor het brede publiek.

 

Indien je dit wenst, stuur ons even een mailtje op info@orato.be, dan ontvang je bij lancering een uitnodiging.

 

 

Veel goede moed in deze Corona-tijden,

 

Het Orato-team & Het Faresa-team

 

     

Neem dan gerust contact met ons op:

089 / 39 15 65: voor relatie- en gezinsproblemen, conflicten, communicatieproblemen

011 / 94 91 04: voor individuele problemen: Stress, angst, Piekeren, depressieve klachten, eenzaamheid, middelenmisbruik,…

Vind een expert in je buurt