Co-ouderschap Het leven kan soms vreemd lopen. Je hebt een verblijfsregeling die vlot loopt, alles gaat zijn gangetje,… en dan komt er een crisis als deze Corona crisis. Je maakt je zorgen, bent ongerust en kan daar niet goed over communiceren met de andere ouder van je kinderen. En dan komt de verblijfsregeling onder druk. Je vraagt je af : is het wel het beste voor de kinderen om in deze periode telkens van gezin te wisselen? Houdt de andere ouder zich wel aan de maatregelen? Hoe doe ik het juiste in deze situatie?

Een juridisch uitgangspunt

De overheid is duidelijk in zijn communicatie, de rechtbanken zijn het ook : het uitgangspunt blijft uiteraard dat je de afgesproken verblijfsregeling blijft naleven. De wissels zijn noodzakelijke verplaatsingen die nog niet verboden zijn. Op het niet naleven van de verblijfsregeling zijn er immers zware sancties voorzien.
De niet-naleving is o.m. strafbaar gesteld, maar je kan je als weigerachtige ouder ook blootstellen aan een dwangsom indien dit bepaald werd in de regeling (of een toekomstige procedure). Verder riskeer je dat een gerechtsdeurwaarder dwangmaatregelen komt uitoefenen of dat de andere ouder aan een rechter vraagt de weigerachtige ouder te veroordelen tot een morele schadevergoeding.

Een menselijk uitgangspunt

Zijn er dan geen redenen om af te wijken van de verblijfsregeling?
Jawel, er zijn er twee:

  • jullie komen als ouders iets anders overeen
  • iemand van het gezin/ de inwonende gezinsleden is besmet met het corona virus

Dit laatste wordt beschouwd als een rechtvaardigingsgrond voor de niet-naleving van de verblijfsregeling. Indien je je als ouder wil verzekeren dat je je niet blootstelt aan sancties omdat je de verblijfsregeling niet naleeft, vraag je best een medisch attest aan de dokter waarop duidelijk vermeld wordt dat er sprake is van coronabesmetting.

En wat als één van de ouders in het buitenland woont?

Ook dan is er sprake van een noodzakelijke verplaatsing en dient de verblijfsregeling nageleefd te worden.

Wat als er geen medisch attest voorhanden is dat duidelijk coronabesmetting vermeldt?

Indien jullie als ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben houdt dit ook in dat jullie samen beslissen over de belangrijke beslissingen inzake de gezondheid van jullie kind (zie artikel 374 Burgerlijk Wetboek).

Ons advies?

Gezondheid eerst

Wij manen ouders dan ook aan om vooral het gezonde verstand de overhand te laten krijgen. Indien jullie kind of één van de ouders symptomen van de ziekte vertoont, is het in het belang van iedereen om te overwegen om de wissel niet uit te voeren.

Begrip en mildheid

Toon enig begrip voor deze uitzonderlijke situatie ten aanzien van elkaar, en laat eventuele onderlinge strijd jullie niet verleiden om de gezondheid van jullie kind/ jullie nabije omgeving in gedrang te brengen.

Communicatie

Communiceer met elkaar, en maak in onderling overleg verstandige beslissingen in het belang van jullie kind over hoe jullie als ouders met deze situatie omgaan!